Lady Lions Sastamala/Vammala

Hei! Jos olet kiinnostunut toiminnastamme, ota yhteyttä meihin!

Toimintakausi 2024 - 2025

First Lady: Satu Rantala , satu.rantala@kopteri.net

Suomalaiseen lionismiin kuuluu kiinteänä osana ladytoiminta. Niin myös meillä Sastamalassa.

Tämä suomalaisten lionsklubien aktiivinen ja vapaamuotoinen ladytoiminta on ainutlaatuista koko maailmanjärjestössä. Toiminnan tarkoituksena on klubien sisäisen hengen lujittaminen ja kehittäminen, toisaalta miesten toiminnan tukeminen, mutta myös omakohtainen vaikuttaminen ladyjen omien aktiviteettien kautta. On tosiasia, että siellä missä lionsklubissa on vireää ladytoimintaa, siellä myös klubi toimii hyvin, eli ns. perhelionismi on osoittautunut hyvin sopivaksi toimintamalliksi Suomessa.

Sastamalassa naisten pyytämisestä mukaan klubin toimintaan keskusteltiin jo ensimmäisessä klubikokouksessa joulukuussa 1959.

Ajatus oli herätetty, ja sen johdosta klubin hallitus päätti helmikuussa 1960, että klubin seuraavaan kokoukseen 11.02.1960 kutsuttaisiin veljien puolisot tutustumaan toisiinsa ja toimintaan, mistä olikin seurauksena, että ladyt olivat aktiivisesti mukana laskiaisena pidetyn lastenjuhlan järjestelyissä. Mutta säännölliseen ladytoimintaan tämäkään tilaisuus ei vielä johtanut, vaan vasta seuraava "kutsu" otettiin vastaan. Sen esitti LC Nokian presidentti Onni Mäkinen maaliskuun 3. päivänä 1964. Tätä päivää on pidettävä Lc Vammalan ladytoiminnan perustamispäivänä.

Perustavassa kokouksessa oli mukana 14 ladya. Kokouksessa päätettiin, että ladyjen "virat" seuraavat aviopuolisoiden vastaavaa virkaa klubissa. Päätös on käytännössä osoittautunut hyvin toimivaksi - ja toimii edelleen.

Alkuvaiheen jälkeen ladytoiminta on ollut ja on yhä erittäin aktiivista. Ladyt kokoontuvat säännöllisesti kerran kuussa, kuten veljetkin, kesäkuukausia lukuun ottamatta. Osallistumisprosentti, pienin vaihteluin, on hyvin korkea, ja toiminta on tuloksellista. Vuosien varrella on kuultu esitelmiä elämän eri aloilta, on tutustuttu lionsaatteeseen ja koko järjestön toimintaan. On valmisteltu omia ja veljien kanssa yhteisiä aktiviteetteja.

Sastamalakodin toimintaa on tuettu monin tavoin yhdessä veljien kanssa kodin perustamisesta lähtien, kuten asukkaiden aina odottamat joulujuhlat ja kesäiset puutarhajuhlat lettukesteineen sekä monet , monet kahvitukset ym. On jaettu stipendejä nuorille, tuettu vammaisia nuoria ja vaikeuksissa olevia perheitä ja muistettu yksinäisiä. Oman lukunsa muodostavat erilaiset talkoot ja retket, juhlat ja konsertit.

Tärkeänä osana toiminnan kannalta ovat erilaiset varainhankinta-aktiviteetit kuten joulumyyjäiset, arpajaiset, muotinäytökset ja lounaat. Ja hyvin tärkeänä ladyt ovat pitäneet myös hyvän yhteishengen ja virkistäytymisen tapahtumia, yhdessä puolisoiden kanssa, mutta ladyt myös keskenään joskus. Sellaisia ovat olleet mm. vuosijuhlat, pikkujoulut, yhteislauluillat, teatterit, konsertit ja matkat.

Jo 45 vuotta jatkuneen vireän toiminnan aikana on muodostunut osittain perinteisiä, vuodesta toiseen toimintasuunnitelmassa mukana olevia tapahtumia, mutta jokainen vuosi tuo myös virkistäviä uusia asioita tullessaan.

Jatkuvan aktiivisen toiminnan takeena lienee se, että ladyt kokevat vapaaehtoisen osallistumisen luonnollisena asiana, "syntynyt eikä tehty". Kokoontumisissa vallitsee iloinen ja lämmin yhteishenki. On paljon positiivista naisenergiaa ja asioita hoidetaan "sydämellä".